02/01/2018. Ngày này có 3 sự kiện

Ngày này có 3 sự kiện, đó là:
• Trăng tròn tháng Một âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 356.566 km
  Sao Thủy nằm xa nhất về hướng tây

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.