Tháng 1 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 12/2017 (m)        |        Tháng 2 (m) >>

1 (15/11 Đ)

2 (16)
  Trăng tròn tháng Một âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 356.566 km
  Sao Thủy nằm xa nhất về hướng tây

3 (17)

4 (18)

5 (19)

6 (20)

7 (21)

8 (22)

9 (23)

10 (24)

11 (25)

12 (26)

13 (27)

14 (28)

15 (29)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 406.461 km
16 (30)

17 (1/12 Đ)

18 (2)

19 (3)

20 (4)

21 (5)

22 (6)

23 (7)

24 (8)

25 (9)

26 (10)

27 (11)

28 (12)

29 (13)

30 (14)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 358.995 km

31 (15)