16/02/2018. Ngày này có 3 sự kiện

Ngày này có 3 sự kiện, đó là:
• Tết Nguyên Đán
• Trăng mới tháng Giêng âm lịch
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.