Tháng 2 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 1 (m)        |        Tháng 3 (m) >>

1 (16/12 Đ)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (20)

6 (21)

7 (22)

8 (23)

9 (24)

10 (25)

11 (26)
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 405.701 km
  Giao hội giữa Mặt Trăng và Sao Thổ

12 (27)

13 (28)

14 (29)

15 (30)
16 (1/1 T)
• Tết Nguyên Đán
 Trăng mới tháng Giêng âm lịch
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)

17 (2)

18 (3)

19 (4)

20 (5)

21 (6)

22 (7)

23 (8)

24 (9)

25 (10)

26 (11)

27 (12)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 363.938 km

28 (13)