02/04/2018. Ngày này có 2 sự kiện

Ngày này có 2 sự kiện, đó là:

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.