08/04/2018. Ngày này có 3 sự kiện

Ngày này có 3 sự kiện, đó là:
  Giao hội giữa Mặt Trăng, Sao Thổ và Sao Hỏa
• Trăng hạ huyền tháng Hai âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 404.145 km

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.