Tháng 4 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 3 (m)        |        Tháng 5 (m) >>

1 (16/2 Đ)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (20)

6 (21)

7 (22)

8 (23)
  Giao hội giữa Mặt Trăng, Sao Thổ và Sao Hỏa
• Trăng hạ huyền tháng Hai âm lịch
• Mặt Trăng đạt điểm viễn địa: 404.145 km

9 (24)

10 (25)

11 (26)

12 (27)

13 (28)

14 (29)

15 (30)

16 (1/3 T)

17 (2)

18 (3)

19 (4)

20 (5)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 368.713 km

21 (6)

22 (7)

23 (8)

24 (9)

25 (10)

26 (11)

27 (12)

28 (13)

29 (14)

30 (15)