Tháng 7 năm 2018

Đây là phiên bản đơn giản dành cho điện thoại. Xem phiên bản lịch tháng đầy đủ.
Số in đậm là ngày dương lịch. Số trong ngoặc là ngày âm lịch.

<< Tháng 6 (m)        |        Tháng 8 (m) >>

1 (18/5 T)

2 (19)

3 (20)

4 (21)

5 (22)

6 (23)

7 (24)

8 (25)

9 (26)

10 (27)

11 (28)

12 (29)

13 (1/6 T)
• Trăng mới tháng Sáu âm lịch
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Mặt Trăng đạt điểm cận địa: 357.432 km

14 (2)

15 (3)