11/08/2018. Ngày này có 2 sự kiện

Ngày này có 2 sự kiện, đó là:
• Nhật thực một phần (Việt Nam không quan sát được)
• Trăng mới tháng Bảy âm lịch

Bạn có thêm sự kiện nào khác của ngày này không ? Nếu có, mời bạn vào trang này để gởi bài nhé. Cảm ơn bạn.